Tin mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Báo cáo công tác xử lý sau thanh tra 09 tháng đầu năm 2017 
Báo cáo công tác xử lý sau thanh tra 09 tháng đầu năm 2017 
Thực hiện Chỉ thị số 03/2007/CT-UBND ngày 23/01/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác xử lý sau thanh tra. Thanh tra tỉnh đề nghị các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện các quyết định, kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo Tải về
[Trở về]