Hoạt động ngành
Hội nghị giao ban quý I năm 2017 
 Hội nghị giao ban quý I năm 2017

Chi tiết >>>
Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án, bồi dưỡng, nhân rộng mô hình, gương điển hình tiên tiến xuất sắc giai đoạn 2016-2020 
 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án, bồi dưỡng, nhân rộng mô hình, gương điển hình tiên tiến xuất sắc giai đoạn 2016-2020
Chi tiết >>>
Tổng Thanh tra Chính phủ: Phát động phong trào thi đua với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm và đổi mới”. 
Ngày 04/7/2016, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 1671/CT-TTCP về việc phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, góp...

Chi tiết >>>
Bàn về quy chế phối hợp tiếp công dân 
 

(Thanh tra) - Sáng 7/10, Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Đức Hạnh đã chủ trì buổi làm việc bàn về quy chế phối hợp giữa các cơ quan tham gia tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương.

Chi tiết >>>
Giao ban công tác tháng 7 và triển khai nhiệm vụ tháng 8/2014 
 Ngày 4/8, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh đã chủ trì hội nghị giao ban kết quả công tác tháng 7 và triển khai công tác tháng 8/2014, với sự tham dự của các Phó Tổng Thanh tra Chính...
Chi tiết >>>
Trang tin điện tử Thanh Tra Tỉnh Bình Phước
Giấy phép của Cục Báo Chí - Bộ Thông Tin và Truyền Thông số:000GP/-CBC. Ngày 00 Tháng 00 Năm 2010
Bản quyền THANH TRA TỈNH BÌNH PHƯỚC
Unicode | Góp ý