Khiếu nại - Tố cáo
Chi tiết >>>
Chi tiết >>>
Tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc KNTC phức tạp, tồn đọng 
 (ThanhtraVietnam) – Hiện nay, tình hình khiếu nại, tố cáo vẫn còn diễn biến phức tạp, số vụ việc khiếu nại đông người vẫn còn nhiều. Ngoài 528 vụ việc vẫn còn không ít vụ việc tồn đọng...
Chi tiết >>>
Trang tin điện tử Thanh Tra Tỉnh Bình Phước
Giấy phép của Cục Báo Chí - Bộ Thông Tin và Truyền Thông số:000GP/-CBC. Ngày 00 Tháng 00 Năm 2010
Bản quyền THANH TRA TỈNH BÌNH PHƯỚC
Unicode | Góp ý