Sơ đồ tổ chức bộ máy
THANH TRA TỈNH BÌNH PHƯỚC 

Tên đơn vị:
Thanh tra tỉnh Bình Phước

Địa chỉ: Đường Nguyễn Thị Minh Khai - P. Tân Phú - TX. Đồng Xoài - T. Bình Phước.

Điện thoại: 0651.3879.468 - Fax: 0651.3881.758

Chi tiết >>>
Trang tin điện tử Thanh Tra Tỉnh Bình Phước
Giấy phép của Cục Báo Chí - Bộ Thông Tin và Truyền Thông số:000GP/-CBC. Ngày 00 Tháng 00 Năm 2010
Bản quyền THANH TRA TỈNH BÌNH PHƯỚC
Unicode | Góp ý